Produkty zawierające składnik: Ekstrakt słodu jęczmiennego

Produktów: 3

znany z właściwości mlekopędnych, jego stosowanie jako wsparcie laktacji zaliczane jest przez ekspertów jako dobra praktyka laktacyjna.1 Słód jęczmienny, poddany krótkotrwałemu słodowaniu, prócz wielu cennych składników odżywczych zawiera korzystny dla zdrowia błonnik- beta-glukan.2

1. Katarzyna Borszewska-Kornacka, M. et al. Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji The Expert’s Group recommendations of the Dietary Guidelines for lactating women.

2. Czarnecki, Z., Czarnecka, M. & Śpiewak Akademia Rolnicza Poznaniu, A. Acta Sci. Pol. Technologia Alimentaria 3, 137–146 (2004).