Tylko litery, kropka (.) i spacja są dozwolone.
Tylko litery, kropka (.) i spacja są dozwolone.
Hasło musi składać się z co najmniej 10 znaków i zawierać dużą literę, cyfrę i znak specjalny
Hasło musi składać się z co najmniej 10 znaków i zawierać dużą literę, cyfrę i znak specjalny