Szanowni Państwo w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek działań nieporządnych prosimy o wyplenienie formularza  i odesłanie go na adres nutropharma@nutropharma.pl

Do formularza należy załączyć wszelką dokumentację powstałych działań niepożądanych aby było nam łatwiej wyjaśnić zaistniałą sytuację.

Następstwem ich zgłoszenia będzie  podjęcie działań wyjaśniających zgłoszenie - każdy przypadek będzie  analizowany a następnie podejmowane są stosowne kroki wyjaśniające.