Dane kontaktowe

NUTROPHARMA Sp. z o.o.

ul. Jedności 10a
05-506 Lesznowola

nutropharma@nutropharma.pl
Tel (22) 380 48 01

NIP 521-008-72-34

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: KRS Nr 0000030005.

Kapitał zakładowy: 57 600 zł.

Inspektor Ochrony Danych -  Filip Ciągło 

e-mail: iod@nutropharma.pl

Wypełnij formularz